Downloaden en afdrukken als Word-document.

De Vastgelopenen

(opgericht 1999)

"Je schilderijen zijn vastgelopen,

jij bent vastgelopen!

Vast! Vast! Vast!"

Tracey Emin

 

Tegen conceptualisme, hedonisme en de cultus van de ego-kunstenaar

1. Vastloopisme is de zoektocht naar authenticiteit. Door het masker van bijdehandheid af te zetten en toe te geven waar we zijn, laat de Vastgelopene zichzelf ongecensureerde uitdrukking toe.

2. Schilderen is het medium tot zelfontdekking. Het betrekt de persoon volledig in een handeling van actie, emotie, denken en zien, waardoor deze met een grondige en onverbiddelijke breedte en detaillering worden onthuld.

3. Vastloopisme stelt een model van kunst voor die holistisch is. Het is een ontmoeting tussen het bewuste en het onbewuste, het denken en de emotie, het spirituele en het materiële, het persoonlijke en het publieke. Modernisme is een stroming van fragmentatie - het ene aspect van de kunst wordt geïsoleerd en overdreven ten nadele van het geheel. Dit is een fundamentele vertekening van de menselijke ervaring en houdt een egocentrische leugen in stand.

4. Kunstenaars die niet schilderen zijn geen kunstenaars.

5. Kunst die zich in een galerie moet bevinden om kunst te zijn is geen kunst.

6. De Vastgelopene maakt schilderijen omdat het maken van schilderijen hetgeen is waar het om gaat.

7. De Vastgelopene is niet gehypnotiseerd door de glinsterende beloningen, maar is geheel in beslag genomen door de handeling van het schilderen. Succes is voor de Vastgelopene ‘s-ochtends uit bed komen en aan het schilderen te gaan.

8. Het is de taak van de Vastgelopene zijn/haar neurose en onschuld te ontdekken door het maken van schilderijen en deze in het openbaar te tonen, daardoor de maatschappij verrijkend door gedeelde vorm aan individuele ervaring en individuele vorm aan gedeelde ervaring te geven.

9. De Vastgelopene is geen carrièrekunstenaar maar juist een amateur (amare,Latijns, liefhebben) die liever risico’s neemt op het doek dan zich te verbergen achter ready-made objecten (bijv. een dood schaap). De amateur, verre van tweede klas burger vergeleken met de professionele kunstenaar, neemt een vooraanstaande plaats in als het gaat om experimenteren, niet gehinderd als hij/zij is door de behoefte om als onfeilbaar te worden beschouwd. Sprongen van menselijk streven worden gemaakt door de onverschrokken individueel, omdat hij/zij geen status hoeft te beschermen. In tegenstelling tot de professionele kunstenaar is de Vastgelopene niet bang om te falen.

10. Schilderen is mysterieus. Het schept werelden binnen werelden, daardoor toegang verlenend tot de onzichtbare psychologische werkelijkheden die wij bewonen. De resultaten zijn radicaal verschillend van de materialen die gebruikt worden. Een bestaand object (bijv. een dood schaap) blokkeert de toegang tot de innerlijke wereld en kan alleen deel uitmaken van de fysieke wereld die het bewoont, zijnde heide of galerie. Ready-made kunst is een polemiek van het materialisme.

11. Postmodernisme, in haar puberale poging het slimme en geestige in de moderne kunst na te apen, heeft zich getoond als verloren zijnde in een cul-de-sac van stompzinnigheid. Wat ooit een zoekend en provocerend procédé was (zoals het dadaïsme), is geweken voor banale bijdehandheid ten behoeve van commerciële exploitatie. De Vastgelopene roept om een kunst die bruist van alle aspecten van de menselijke ervaring, die het aandurft zijn ideeën in voorhistorisch pigment te communiceren, en die zichzelf mogelijk helemaal niet als zo knap ervaart!

12. Tegen het fanatieke chauvinisme van Brit Art en de ego-kunstenaar. Vastloopisme is een internationale non-beweging.

13. Vastloopisme is anti-’isme’. Vastloopisme wordt geen ‘isme’ omdat Vastloopisme geen Vastloopisme is, het is vastgelopen!

14. Brit Art, door gesubsidieerd te worden door de Saatchi’s, het mainstream conservatisme en de Labour-regering, maakt haar aanspraak op het subversief of avant-garde zijn bespottelijk.

15. Het constante streven van de ego-kunstenaar naar publieke erkenning resulteert in een continue angst om te falen. De Vastgelopene riskeert falen moedwillig en bewust door het aan te durven zijn/haar ideeën te transmuteren door de gebieden van de schilderkunst. Terwijl de angst om te falen bij de ego-kunstenaar onvermijdelijk een onderliggende zelfhaat teweeg brengt, doen de mislukkingen die de Vastgelopene onderweg tegenkomt hem/haar zich in toenemende mate verdiepen in een procédé dat leidt tot het begrip van de futiliteit van alle streven. De Vastgelopene streeft niet - wat het vermijden is van wie en waar je bent - de Vastgelopene houdt zich bezig met het moment.

16. De Vastgelopene ziet af van de energierovende bezigheid van het spelletjes van nieuwigheid, shockeren en trucs spelen. De Vastgelopene kijkt noch achterom noch vooruit maar houdt zich bezig met het bestuderen van het menszijn. De Vastgelopenen strijden voor de handeling boven de bijdehandheid, het realisme boven het abstracte, inhoud boven leegte, humor boven gevatheid en schilderen boven zelfingenomenheid.

17. Als het de wens van de conceptualist is om altijd bijdehand te zijn, dan is het de plicht van de Vastgelopene om altijd ongelijk te hebben.

18. De Vastgelopene is tegen de steriliteit van het witte-wanden-galerie- systeem en roept op om tentoonstellingen in woonhuizen en stoffige musea te houden, met de beschikking tot zitbanken, tafels, stoelen en kopjes thee. De omgeving waarin kunst wordt ervaren (dus niet bekeken), zou niet kunstmatig en wezenloos moeten zijn.

19. Wandaden van het onderwijs: in plaats van het bevorderen van de vooruitgang

van de zelfexpressie stprocéd&eacut rijkt wordt, is het kunstonderwijssysteem een gladde bureaucratie geworden, wiens voornaamste drijfveer een financiële is. De Vastgelopenen roepen om een open toelatingsbeleid tot alle kunstonderwijsinstellingen gebaseerd op het werk van de individu ongeacht zijn/haar geschiedenis op het gebied van onderwijs, of het zogenaamde gebrek hieraan.

Ook vragen wij dat het beleid met betrekking tot het strikken van rijke en ongetalenteerde studenten uit zowel binnen- als buitenland met ingang van onmiddellijk wordt gestaakt.

Verder eisen wij dat alle schoolgebouwen beschikbaar wordt gesteld aan het volwassenenonderwijs en ten behoeve van vrijetijdsgebruik door de bevolking van de wijk waarin de school zich bevindt. Als een school of college geen voordelen aan de gemeenschap waarin zij zich bevindt kan bieden, dan heeft zij niet het recht getolereerd te worden.

20. Het Vastloopisme omhelst alles wat zij veroordeelt. Wij veroordelen alleen dat wat tot stilstand komt bij het beginpunt - het Vastloopisme begint bij het punt van stilstand!

Billy Childish

Charles Thompson

4.8.99

De hierna volgende namen zijn voorgedragen aan het Onderzoeksbureau voor mogelijke opneming als Erevastgelopenen:

Katsushika Hokusai

Utagawa Hiroshige

Vincent van Gogh

Edvard Munch

Karl Schmidt-Rotluff

Max Beckmann

Kurt Schwitters

Translation by Kiki van Gurp

email: agurp@worldonline.nl

Terug naar Stuckism